Euregio Egrensis (2020-01-25 05:36)
[http://euregio-egrensis.org/cz/o-sdruzeni/page/uvod/]

spolecna_publicita_nova.jpg [36.16kB]

Vítejte na stránkách Regionálního sdružení obcí a měst
Euregia Egrensis

Označení „Euregio“ znamená jednak zeměpisně určitelnou oblast – region – a také hranice překračující organizaci. Euregia jsou dobrovolnými regionálními sdruženími překračujícími státní hranice. Nejsou dodatečnou správní úrovní, nýbrž představují většinou „iniciativu zdola“, vycházeje z roviny regionálních a komunálních činitelů.

Euregia jsou často nositeli latinských názvů, aby tak bylo možné překonat jazykové rozdíly. Pojem „Euregio“ (často také „Euroregion“) je zkrácenou formou výrazu „Evropský region“. K tomu přistupují zeměpisné přídomky. Adjektivum „Egrensis“ se vztahuje k historické oblasti, která zahrnovala velké části dnešního EUREGIA EGRENSIS: středověké „Regio Egire“ nebo také „Provincia Egrensis“ – v podstatě oblast dřívějšího Chebska - Egerland.

 

Partner sdružení: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary