DF - Cíl 3 (ČR - BAVORSKO) (2019-06-25 12:35)
[http://euregio-egrensis.org/cz/podpora-eu-df/page/podpora-eu-df/]

Program Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020

df_1.jpg [24.56kB]

Dispoziční fond (DF) Cíl EÚS v česko-bavorském příhraničním regionu

Správce DF, Regionální sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS vyzývá k předkládání projektových žádostí do Dispozičního fondu Cíl EÚS v regionu EGRENSIS (okresy KV, SO, CH, TC) s finanční podporou Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Směrnice pro žadatele a veškeré další dokumenty jsou k dispozici v Regionálním sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS, Na Vyhlídce 53, 360 01  Karlovy Vary a na těchto internetových stránkách.

Projektové žádosti mohou být předkládány průběžně. Před podáním Žádosti o podporu projektu je nutné důkladně si prostudovat Směrnici pro žadatele!

 

Informace o zasedáních Regionálního řídícího výboru (RŘV)

    Termín pro předložení žádostí     Termín zasedání RŘV  
 1.  13. 05. 2016 29. 06. 2016
 2.  15. 09. 2016 27. 10. 2016
3. 02. 01. 2017 20. 02. 2017
4. 23. 03. 2017 11. 05. 2017
5. 19. 09. 2017 07. 11. 2017
6. 15. 01. 2018 06. 03. 2018
7. 02. 05. 2018 19. 06. 2018
8. 17. 08. 2018 16. 10. 2018
9. 19. 12. 2018 12. 02. 2019
10. 02. 04. 2019 21. 05. 2019
11. 15. 08. 2019 15. 10. 2019

Příjem žádostí v poslední den termínu předložení je vždy do 1100 hod.