PODPORA z EU / PROJEKTY EE / O SDRUŽENÍ / KONTAKTY
DF - Cíl 3 /ČR - BAVORSKO/
Směrnice pro žadatele Smlouva o financování malého projektu Pro žadatele Pro Konečné uživatele Publicita Schválené projekty Mapa dotačního území 2014-2020 Archiv Cíl 3 ČR-Bavorsko 2007-2013

Konečný uživatel

Konečný uživatel je povinen předložit do 30 dnů po ukončení projektu a po uzavření smlouvy, tj. po splnění obou těchto podmínek, resp. po splnění poslední z nich Správci Závěrečnou zprávu za projekt a tabulky vyúčtování v tištěné a elektronické verzi na předepsaných formulářích. Spolu se Závěrečnou zprávou se předkládá i Žádost o platbu.

Před odevzdáním Závěrečné zprávy doporučujeme zkontrolovat přílohy dle tohoto formuláře.

 

Po ukončení projektu se předkládají následující dokumenty na předepsaných formulářích:

- 1x v originále + na CD v elektronické podobě (ve vyplňovaných formátech xls a doc)

Závěrečná zpráva za malý projekt

Žádost o platbu za malý projekt (verze ze dne 03. 11. 2017)

Tabulky vyúčtování (verze ze dne 03. 11. 2017)

Čestné prohlášení o shodnosti předložených dokladů

Čestné prohlášení k Žádosti o platbu

 

Dále se předkládají následující dokumenty:

Kopie účetních dokladů

Kopie dokladů o úhradě

Originál účetní sestavy projektu

Doklady k zajištění publicity během realizace projektu

Seznam nezpůsobilých výdajů a seznam příjmů projektu (v případě jejich vzniku)

Čestné prohlášení k výdajům v kapitole Náklady na cestování - předkládá se, jsou-li náklady na zaměstnance / osobní výdaje nárokovány na základě paušální sazby a zároveň jsou v rámci projektu nárokovány cestovní náhrady.

 

Tabulky odvodů (finanční opravy při zadávání zakázek, sankce za porušení pravidel publicity)

Metodika pro finanční opravy, které budou provedeny z důvodu nedodržení pravidel zasílání pozvánek na akce

 

Dne 30. 04. 2018 jsou kanceláře Euregia Egrensis uzavřeny.

Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis
Na Vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary • Tel.: +420 353 034 142 • E-mail: info(at)euregio-egrensis.cz
www.euregio-egrensis.cz

loga_paticka.jpg [27.75kB]

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. / Investice do vaší budoucnosti.