PODPORA z EU / PROJEKTY EE / O SDRUŽENÍ / KONTAKTY
DF - Cíl 3 /ČR - BAVORSKO/
Směrnice pro žadatele Smlouva o financování malého projektu Pro žadatele Pro Konečné uživatele Publicita Schválené projekty Mapa dotačního území 2014-2020 Archiv Cíl 3 ČR-Bavorsko 2007-2013

Konečný uživatel

Konečný uživatel je povinen předložit do 30 dnů po ukončení projektu a po uzavření smlouvy, tj. po splnění obou těchto podmínek, resp. po splnění poslední z nich Správci Závěrečnou zprávu za projekt a tabulky vyúčtování v tištěné a elektronické verzi na předepsaných formulářích. Spolu se Závěrečnou zprávou se předkládá i Žádost o platbu.

Před odevzdáním Závěrečné zprávy doporučujeme zkontrolovat přílohy dle tohoto formuláře.

 

Po ukončení projektu se předkládají následující dokumenty na předepsaných formulářích:

- 1x v originále + na CD v elektronické podobě (ve vyplňovaných formátech xls a doc)

Závěrečná zpráva za malý projekt

Žádost o platbu za malý projekt (verze ze dne 03. 11. 2017)

Tabulky vyúčtování (verze ze dne 03. 11. 2017)

Čestné prohlášení o shodnosti předložených dokladů

Čestné prohlášení k Žádosti o platbu

 

Dále se předkládají následující dokumenty:

Kopie účetních dokladů

Kopie dokladů o úhradě

Originál účetní sestavy projektu

Doklady k zajištění publicity během realizace projektu

Seznam nezpůsobilých výdajů a seznam příjmů projektu (v případě jejich vzniku)

Čestné prohlášení k výdajům v kapitole Náklady na cestování - předkládá se, jsou-li náklady na zaměstnance / osobní výdaje nárokovány na základě paušální sazby a zároveň jsou v rámci projektu nárokovány cestovní náhrady.

 

Tabulky odvodů (finanční opravy při zadávání zakázek, sankce za porušení pravidel publicity)

Metodika pro finanční opravy, které budou provedeny z důvodu nedodržení pravidel zasílání pozvánek na akce

 

Na dotaci projektů z Fondu není právní nárok. Konečný uživatel má právo podat stížnost proti rozhodnutí RŘV o projektu nebo výsledku kontroly vyúčtování projektu. Stížnost je předkládána písemně příslušnému Správci DF. Stížnost musí být doručena Správci DF nejpozději 15. den od vydání daného rozhodnutí, proti kterému je stížnost podávána. Stížnost předložená po tomto termínu nebude posuzována.

 

Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis
Na Vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary • Tel.: +420 353 034 142 • E-mail: info(at)euregio-egrensis.cz
www.euregio-egrensis.cz

loga_paticka.jpg [27.75kB]

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. / Investice do vaší budoucnosti.