PODPORA z EU / PROJEKTY EE / O SDRUŽENÍ / KONTAKTY
DF - Cíl 3 /ČR - BAVORSKO/
Směrnice pro žadatele Smlouva o financování malého projektu Pro žadatele Pro Konečné uživatele Publicita Schválené projekty Mapa dotačního území 2014-2020 Archiv Cíl 3 ČR-Bavorsko 2007-2013

Pro žadatele

Směrnice pro žadatele a další pravidla

Dvojjazyčná Žádost o podporu malého projektu z Dispozičního fondu

Každou Žádost doporučujeme s dostatečným předstihem konzultovat se Správcem fondu.

 

Přílohy k žádosti:

Před odevzdáním Žádosti o podporu projektu doporučujeme zkontrolovat přílohy dle tohoto check-listu.

1. Doklad o vhodnosti partnerů

2. Doklad jednatelského oprávnění (pokud oprávnění neplyne z dokladu o právní subjektivitě)

3. Čestné prohlášení žadatele k žádosti o dotaci - příloha žádosti A

4. Předpokládané finanční zdroje - příloha žádosti B

5. Zdůvodnění nákladů projektu - Podrobný rozpočet - příloha žádosti C

6. Prohlášení o partnerství - příloha žádosti D

7. Příloha k opakovanému projektu - příloha žádosti E - v českém jazyce, v německém jazyce

8. Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře - příloha žádosti F

9. Prohlášení v souvislosti se stavebními pracemi - příloha žádosti G

 

Na dotaci projektů z Fondu není právní nárok. Konečný uživatel má právo podat stížnost proti rozhodnutí RŘV o projektu nebo výsledku kontroly vyúčtování projektu. Stížnost je předkládána písemně příslušnému Správci DF. Stížnost musí být doručena Správci DF nejpozději 15. den od vydání daného rozhodnutí, proti kterému je stížnost podávána. Stížnost předložená po tomto termínu nebude posuzována.

 

Upozornění

Regionální řídící výbor rozhodl, že uznatelnost výdajů na nákup zeleně (stromy, keře apod.) v rámci projektů DF bude maximálně do výše 50 % nákladů daných rozpočtových položek.

 

 

 

Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis
Na Vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary • Tel.: +420 353 034 142 • E-mail: info(at)euregio-egrensis.cz
www.euregio-egrensis.cz

loga_paticka.jpg [27.75kB]

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. / Investice do vaší budoucnosti.