PODPORA z EU / PROJEKTY EE / O SDRUŽENÍ / KONTAKTY
DF - Cíl 3 /ČR - BAVORSKO/
Směrnice pro žadatele Smlouva o financování malého projektu Pro žadatele Pro Konečné uživatele Publicita Schválené projekty Mapa dotačního území 2014-2020 Archiv Cíl 3 ČR-Bavorsko 2007-2013

Publicita

Konečný uživatel je povinen informovat veřejnost o příslušném projektu a podpoře z Programu v souladu s bodem 2.2 přílohy XII nařízení (EU) č. 1303/2013, příslušným prováděcím nařízením (EU) č. 821/2014, ustanovením Směrnice pro žadatele a Manuálem jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014 - 2020.

Finanční prostředky na publicitu projektu ve Fondu jsou zahrnuty do způsobilých výdajů projektu, pokud jsou součástí jeho rozpočtu

 

V průběhu realizace projektu informuje konečný uživatel veřejnost o podpoře z Programu následujícím způsobem:

 

Informační a propagační opatření realizovaná konečným uživatelem musí bezpodmínečně obsahovat následující údaje:

  • logo programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS 2014-2020 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko;
  • logo Správce programu - Euregia Egrensis.

Vzorová publicita ke stažení: barevná verze, černobílá verzeZobrazení znaku Evropské unie musí být ve všech případech barevné s výjimkou černobílých tištěných médií, ve kterých je přípustné černobílé provedení. V případě barevného pozadí musí být znak Evropské unie opatřen bílým okrajem, jehož šíře odpovídá 1/25 výšky obdélníku.

V kanceláři Euregia Egrensis jsou k zapůjčení bannery a roll-upy s povinnou publicitou pro projekty realizované z DF Cíl EÚS. Pokud si budete chtít banner nebo roll-up na vaši akci zapůjčit, kontaktujte nás na tel.: 353 034 141.

Závazná pravidla pro publicitu stanovuje Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014-2020.

Loga ke stažení:
 
logo Evropské unie
logo programu
logo Euregia Egrensis
 

Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis
Na Vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary • Tel.: +420 353 034 142 • E-mail: info(at)euregio-egrensis.cz
www.euregio-egrensis.cz

loga_paticka.jpg [27.75kB]

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. / Investice do vaší budoucnosti.