PODPORA z EU / PROJEKTY EE / O SDRUŽENÍ / KONTAKTY
DF - Cíl 3 /ČR - BAVORSKO/
Směrnice pro žadatele Smlouva o financování malého projektu Pro žadatele Pro Konečné uživatele Publicita Schválené projekty Mapa dotačního území 2014-2020 Archiv Cíl 3 ČR-Bavorsko 2007-2013

Směrnice pro žadatele

Směrnice pro žadatele (verze IV, účinnost od 01. 07. 2018)

Příloha č. 1. - Čestné prohlášení žadatele DF - příloha žádosti A

Příloha č. 2. - Předpokládané finanční zdroje DF - příloha žádosti B

Příloha č. 3 - Zdůvodnění nákladů podrobný rozpočet DF - příloha žádosti C

Příloha č. 4. - Prohlášení o partnerství DF - příloha žádosti D

Příloha č. 5. - Příloha k opakovanému projektu - příloha žádosti E - v českém jazyce, v německém jazyce

Příloha č. 6. - Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře DF - příloha žádosti F

Příloha č. 7. - Hodnotící tabulka DF

Příloha č. 8. - Prohlášení v souvislosti se stavebními pracemi - příloha žádosti G

 

Metodika pro finanční opravy, které budou provedeny z důvodu nedodržení pravidel zasílání pozvánek na akce

Přehled maximálních doporučených hodinových sazeb pro pracovníky v projektech podpořených z programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020

Nařízení Komise č. 481/2014 - zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce

Zadávání veřejných zakázek - praktická příručka

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020


Pokud není ve Směrnici pro žadatele Dispozičního fondu uvedeno jinak, je potřeba se řídit Příručkou pro české žadatele.

 

Na dotaci projektů z Fondu není právní nárok. Konečný uživatel má právo podat stížnost proti rozhodnutí RŘV o projektu nebo výsledku kontroly vyúčtování projektu. Stížnost je předkládána písemně příslušnému Správci DF. Stížnost musí být doručena Správci DF nejpozději 15. den od vydání daného rozhodnutí, proti kterému je stížnost podávána. Stížnost předložená po tomto termínu nebude posuzována.

 

Archiv

Směrnice pro žadatele (verze I, účinnost od 15. 04. 2016)

Směrnice pro žadatele (verze II, účinnost od 01. 12. 2016)

Směrnice pro žadatele (verze III., účinnosti od 13. 04. 2017)

 

Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis
Na Vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary • Tel.: +420 353 034 142 • E-mail: info(at)euregio-egrensis.cz
www.euregio-egrensis.cz

loga_paticka.jpg [27.75kB]

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. / Investice do vaší budoucnosti.