PODPORA z EU / PROJEKTY EE / O SDRUŽENÍ / KONTAKTY
DF - Cíl 3 /ČR - BAVORSKO/
Směrnice pro žadatele Smlouva o financování malého projektu Pro žadatele Pro Konečné uživatele Publicita Schválené projekty Mapa dotačního území 2014-2020 Archiv Cíl 3 ČR-Bavorsko 2007-2013

Směrnice pro žadatele

Směrnice pro žadatele (verze III, účinnost od 13. 04. 2017)

Příloha č. 1. - Čestné prohlášení žadatele DF - příloha žádosti A

Příloha č. 2. - Předpokládané finanční zdroje DF - příloha žádosti B

Příloha č. 3 - Zdůvodnění nákladů podrobný rozpočet DF - příloha žádosti C

Příloha č. 4. - Prohlášení o partnerství DF - příloha žádosti D

Příloha č. 5. - Příloha k opakovanému projektu - příloha žádosti E

Příloha č. 6. - Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře DF - příloha žádosti F

Příloha č. 7. - Hodnotící tabulka DF

Příloha č. 8. - Prohlášení v souvislosti se stavebními pracemi - příloha žádosti G

 

Metodika pro finanční opravy, které budou provedeny z důvodu nedodržení pravidel zasílání pozvánek na akce

Přehled maximálních doporučených hodinových sazeb pro pracovníky v projektech podpořených z programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020

Nařízení Komise č. 481/2014 - zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce

Zadávání veřejných zakázek - praktická příručka

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020


Pokud není ve Směrnici pro žadatele Dispozičního fondu uvedeno jinak, je potřeba se řídit Příručkou pro české žadatele.

 

Archiv

Směrnice pro žadatele (verze I, účinnost od 15. 04. 2016)

Směrnice pro žadatele (verze II, účinnost od 01. 12. 2016)

 

Dne 30. 04. 2018 jsou kanceláře Euregia Egrensis uzavřeny.

Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis
Na Vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary • Tel.: +420 353 034 142 • E-mail: info(at)euregio-egrensis.cz
www.euregio-egrensis.cz

loga_paticka.jpg [27.75kB]

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. / Investice do vaší budoucnosti.