PODPORA z EU / PROJEKTY EE / O SDRUŽENÍ / KONTAKTY
FMP - Cíl 3 /ČR - SASKO/
Společný realizační dokument Smlouva o poskytnutí dotace Pro žadatele Pro konečné uživatele Publicita Schválené projekty Videosoutěž "To je Evropa v Česku a Sasku Mapa dotačního území 2014-2020 Archiv Program Ziel3/Cíl3 ČR 2007-2013

Publicita

Každý příjemce dotace je povinen informovat veřejnost o tom, že jeho projekt je (byl) financován ze zdrojů Evropské unie.

Povinnosti příjemců dotace v oblasti informačních a komunikačních opatření vyplývají z následujících právních předpisů:

 

Během provádění operace je příjemce podpory povinen informovat veřejnost o podpoře získané z fondů tím, že:

a, zveřejní na své internetové stránce, pokud taková stránka existuje, stručný popis operace úměrný míře podpory, včetně jejich cílů a výsledků a zdůrazní, že je na danou operaci poskytována finanční podpora od Unie;

b, umístí alespoň jeden plakát s informacemi o projektu (minimální velikost A3), včetně finanční podpory od Unie, na místě snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy.

Vzory plakátů: barevný A3 na šířku, barevný A3 na výšku, černobílý A3 na šířku, černobílý A3 na výšku

V kanceláři Euregia Egrensis jsou k zapůjčení bannery a roll-upy s povinnou publicitou pro projekty realizované z FMP Cíl EÚS. Pokud si budete chtít banner nebo roll-up na vaši akci zapůjčit, kontaktujte nás na tel.: 353 034 141.

Obecné zásady publicity 

Informační a propagační opatření realizovaná konečným uživatelem musí bezpodmínečně obsahovat následující údaje:

Vzorová publicita ke stažení: barevná verze, černobílá verze Zobrazení znaku Evropské unie musí být ve všech případech barevné. V případě barevného pozadí musí být znak Evropské unie opatřen bílým okrajem, jehož šíře odpovídá 1/25 výšky obdélníku. Černobílé provedení je přípustné výlučně v černobílých publikacích.

Pokud se jedná o malé propagační předměty typu tužka, postačí jako výraz spolufinancování Evropské unie pouze symbol (vlajka) EU + texty "Europäische Union" a "Evropská unie".

 

Závazná pravidla pro publicitu stanovuje Příručka k informačním a komunikačním předpisům pro Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 a dále Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014-2020.

 

Loga ke stažení:


logo Euregia Egrensis

 

logo Evropské unie a logo programu jsou v různých formátech ke stažení na stránkách

www.sn-cz2020.eu/cz pod záložkou Dokumenty a formuláře / Publicita - Loga ke stažení

Logo EU barevné (jpg)

Logo EU barevné (eps)

Logo programu barevné (jpg

Logo programu barevné (eps)

Logo EU barevné krátká verze (jpg)

Logo EU barevné krátká verze (eps)

Logo programu barevné krátká verze (jpg)

Logo programu barevné krátká verze (eps)

 

Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis
Na Vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary • Tel.: +420 353 034 142 • E-mail: info(at)euregio-egrensis.cz
www.euregio-egrensis.cz

loga_paticka.jpg [27.75kB]

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. / Investice do vaší budoucnosti.