PODPORA z EU / PROJEKTY EE / O SDRUŽENÍ / KONTAKTY
CESTOVNÍ RUCH CENA EE VÝMĚNNÝ ŠKOLNÍ ROK VYDANÉ MAPY CYKLOTRASA EE LETNÍ TÁBOR TISKOVÉ KONFERENCE

Cena Euregia Egrensis

 

Cíle udílení ceny

Každý rok uděluje EUREGIO EGRENSIS ceny osobnostem nebo institucím, které se významně podílely na rozvoji přeshraniční česko-německé spolupráce v EUREGIU EGRENSIS. Cena je udělována buď za přímý rozvoj přeshraniční spolupráce nebo za nadprůměrný vědecký výkon v oblasti přeshraniční spolupráce.

Obě ceny by měly být výzvou k další iniciativě v této oblasti.

 

První udílení cen Euregia Egrensis 1995

Poprvé se cena EUREGIA EGRENSIS udělovala v městě Waldsassen. Za přeshraniční angažmá obdržely ceny tyto osobnosti:

- Prof. Dr. Peter Jurczek, řádný profesor na Technické univerzitě v Chemnitz-Zwickau. Prof. Dr. Jurczek byl pověřen v roce 1992 Bavorským státním ministerstvem pro rozvoj země a otázky životního prostředí (Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen), Saským státním ministerstvem životního prostředí a zemského rozvoje (Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landesentwicklung) a Českým ministerstvem hospodářství prací na přeshraničním trilaterálním konceptu rozvoje a ukončil tuto práci pro trojúhelník zemí Bavorsko - Sasko - Čechy v roce 1994. Tento rozvojový koncept představuje dodnes koncepční základ práce EUREGIA EGRENSIS.

- Manželský pár Prof. Thomas M. Thomaschke a Dr. Ivana Thomaschke - Vondráková. Již v letech 1989/1990 byl díky iniciativě komorního pěvce profesora Thomase Thomaschke a jeho ženy založen společensky prospěšný spolek, který organizuje přeshraniční kulturní léto pod názvem "Festival Uprostřed Evropy" v oblasti Bavorsko - Čechy - Sasko. "Festival Uprostřed Evropy" se koná od roku 1992 a je zárukou vysoké umělecké kvality. Místy konání jsou v každém roce města a obce v oblasti EUREGIA EGRENSIS.

- Dr. Rudolf Hilf, který byl důležitou hnací silou a průkopníkem EUREGIA EGRENSIS, obdržel zvláštní cenu.

 

rok 1996

V roce 1996 se předávání cen EUREGIA EGRENSIS uskutečnilo v Auerbachu (Vogtland) Cenami byli poctěni:

- Dr. Günter Ermisch, státní sekretář Saské státní kanceláře, který přispěl rozhodující měrou k rozvoji v trojúhelníku tří zemí.

- Prof. Dr. Konrad Goppel, státní úředník v Bavorském státním ministerstvu pro rozvoj země a otázky životního prostředí, jehož bezprostřední odborná a osobní podpora měla pro EUREGIO EGRENSIS neocenitelný význam.

- Ing. Arch. Václav Mencl, náměstek ministra na českém ministerstvu hospodářství a starosta města Brna, který podnítil přeshraniční spolupráci a přes počáteční problémy stál vždy po boku EUREGIA EGRENSIS.

- Prof. Dr. Jörg Maier, řádný profesor hospodářské geografie a regionálního plánování na Univerzitě v Bayreuthu, převzal cenu za výjimečné vědecké výkony v oblasti přeshraniční spolupráce.

 

rok 1997

V roce 1997 se uskutečnilo předávání cen v Karlových Varech. Novými nositeli cen se stali:

- Hans Wurm, ředitel Augustinus-Gymnázia ve Weidenu, který se angažovaně staral o projekt "Bavorsko-český výměnný školní rok",

- Helmut Schwab, ředitel Gymnázia v Oelsnitz / Vogtland, který již krátce po otevření hranic inicioval přeshraniční partnerství,

- Jan Horník, starosta obce Boží Dar a iniciátor obnovení české části EUREGIA EGRENSIS,

- Werner Busch, první předseda spolku "Sport čtyř zemí" (Vier-Länder-Sport e.V.), který spojil mnoho mladých lidí z Bavorska, Čech, Saska a Duryňska.

 

rok 1998

V roce 1998 byly v Bayreuthu vyznamenány tyto osobnosti:

- Dr. Eugenie von Trützschler zu Falkenstein. Paní Trützschler zu Falkenstein pochází z Prahy a pracuje v oblasti historie. Jménem Duryňského ministerstva pro justici a evropské záležitosti (Thüringisches Ministerium für Justiz und Europaangelegenheiten) podporovala po dlouhá léta práci EUREGIA EGRENSIS.

- Dr. Jörg Lippert se zabýval ve své disertační práci rámcovými podmínkami a koncepčními základy situace v Evropě na konci 20. století a stanovil důležité teze v oblasti plánování přeshraničních konceptů rozvoje.

 

rok 1999

- Anton Hart, podnikatel, v Hohenbergu nad Ohří vyznamenán cenou EUREGIA EGRENSIS za neúnavnou práci na obnově dříve vzkvétající poutní svátosti Maria Loreto. Maria Loreto je symbolem usmíření a spolupráce českého a německého národa a má proto neopomenutelný význam. Cena za vědeckou práci v roce 1999 nebyla udělena.

 

rok 2000

Dva z vyznamenaných v roce 2000:

- PhDr. Jaromíru Boháčovi za jeho neúnavné dílo národopisné, osvětové, vzdělávací a za jeho celoživotní snahu o porozumění mezi národy. Současně byla cenou Euregionu Egrensis odměněna i paní

- Olga Zámostná za její zásluhy o znovuobrození dělné práce na české straně evropského regionu Egrensis.

 

Slavnostní udělení ceny na Božím Daru v r. 2001

- IHK – Kontaktní centrum pro sasko-českou hospodářskou spolupráci v Plavně, které vytvořilo bohatou síť poradenství na česko-německé hranici.

- Ing. Václav Jakl, starosta města Cheb, za přínos k Česko-německé spolupráci.

- Rainer Christoph, ředitel základní školy v Altenstadtu (okres Neustat a.d.W.), který se svojí vědeckou prací zasloužil o znovuobnovení Zlaté cesty z Norimberka do Prahy.

 

rok 2002:

Slavnostní udělení ceny v Bad Steben

- Vyznamenána byla Třístranná kooperace Katolické církevní obce Marktredwitz/Brand – Annaberg-Buchholz – obec Rovná za příkladnou intenzivní přeshraniční spolupráci v sociální oblasti.

- Ing. Pavel Beran, ředitel okresního muzea v Sokolově byl vyznamenán za své studie o záchraně hornických památek.

 

rok 2003:

Slavnostní udělení ceny v Lobensteinu

- Spolek pro ochranu dětí Aue –Schwarzenberg

- José Kočí za příkladný příspěvek k záchraně poutního místa Maria Loreto

 

rok 2004:

Slavnostní udělení ceny 20. listopadu v Klášteře Teplá

- František Čurka - starosta obce Halže, 1. víceprezident Euregia Egrensis za dlouholetou osvětu a propagaci myšlenky přeshraniční spolupráce na Tachovsku

- Wilfried Beyhl - Bayreutský Biskup za organizování Církevních dnů v minulých letech, které byly setkáním věřících z obou stran hranice

 

rok 2005:

Slavnostní udílení ceny 22. října v bavorském Waldsassenu v aule kláštera. Cenu obdrželi zástupci médií za příspěvek k porozumění mezi Čechy a Němci.

- Michael Neubauer - novinář za bavorskou stranu

- Zdeněk Trnka - redaktror Českého rozhlasu za českou stranu

- Mike Bielagk - Česko-německá tisková agentura za saskou stranu

 

rok 2006:

Slavnostní udílení ceny 14. října v saském Plauen, v Malzhausgalerie

- Uwe Tippner a Jiří Pavlas- za česko - německý projekt "Kontakt"

- Dr. Helmut Riedel- předseda Fichtelgebirgsverein (Spolku Smrčiny)

- Lubomír Líbal- farář z Českobratrské církve evangelické v Chebu

- Alena Kovaříková- z poutního kostela Maria Loreto

 

rok 2007

Slavnostní udílení ceny 10.11. na zámku v Lázních Kynžvart. Cena byla udělena za příspěvek k osvětě českého a německého jazyka.

- Elena Blechsmidt z Markersbachu (Sasko)

- Robert Dvořák z Tachova (Česko)

- Alfred Wolf z Bärnau (Bavorsko)

 

Cena EUREGIA EGRENSIS za rok 2008

Slavnostní akt v divadle v Hofu

Cenu převzaly amatérské pěvecké soubory za svoji dlouholetou partnerskou spolupráci, která sahá až do raných 90. let minulého století:

 

Cena EUREGIA EGRENSIS za rok 2009

Slavnostní akt v Dolním zámku v Greizu

Cenu převzali tři jednotlivci za své zásluhy o hranice překračující spolupráci:

 

Cena EUREGIA EGRENSIS za rok 2010

Slavnostní akt v zámku Chyše

Vrcholem celé akce byl bezpochyby projev člena Evropské komise, eurokomisaře pro rozšíření a politiku sousedství, pana Štefana Füleho, a samozřejmě Udělení ceny EE Česko-německé fotbalové škole za její příkladné přeshraniční aktivity.

 

Cena EUREGIA EGRENSIS za rok 2011

Slavnostní akt na hradě Wernberg

Ocenění dostala Střední průmyslová škola z Tachova/Světce a její partnerská škola ve Weidenu.

 

Cena EUREGIA EGRENSIS za rok 2012

Slavnostní akt na zámku Voigtsberg v Oelsnitz / Vogtland

Ocenění obdržely české a německé mateřské školky za angažovanou partnerskou spolupráci.

Oceněny byly tyto mateřské školky:

Kindergärten "Fuchsbau" Schirnding a MŠ Cheb Komenského

MŠ "Barevný klíček" Sokolov a Kindergärten "Hütchen" Oelsnitz/Vogtl.

Kindergärten "Puppenstübl" Rittersgrün a MŠ Ostrov Krušnohorská.

 

Cena EUREGIA EGRENSIS za rok 2013

Slavnostní akt v Městské knihovně v Ostrově

Cena byla udělena za mimořádnou, mírovou a přátelskou, civilně-vojenskou přeshraniční spolupráci v letech 2002-2012. Byla udělena projektu "Patrouille/Hlídka EUREGIA EGRENSIS" s regionálními jednotkami vojenských sborů z Bavorska, ze Saska, z Durynska a s Armádou České republiky.

"Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj" - "Investice do vaší budoucnosti"

 

Cena EUREGIA EGRENSIS za rok 2014

Udělování ceny Euregia Egrensis za rok 2014 proběhlo 8. listopadu 2014 v Německém muzeu parních lokomotiv  v Neuenmarktu.

Cenou bylo vyznamenáno angažmá čtyř osobností, které se po léta zabývají iniciováním přeshraničního porozumění mezi národy v oblasti kultury, vzdělávání a péče o roddný kraj.

Nositeli ceny jsou:

GMD Florian Merz, Bad Elster │ Kultura
- intendant vykonávající funkci jednatele společnosti Chursächsische Veranstaltungsgesellschaft Bad Elster

Manželé Edeltraud a Dušan Caranovi │ Vzdělávání a péče o rodný kraj
- Aš

Hans-Joachim Goller │ Kultura
- Galerista, Selb

 

Cena EUREGIA EGRENSIS za rok 2015

Udělování ceny Euregia Egrensis za rok 2015 proběhlo 14. listopadu 2015 v Kulturzentrum "Glück auf!" v Eibenstocku.

Nositeli ceny jsou:

Horst Adler │ předseda nadace Ascher Kulturbesitz, Tirschenreuth

Ing. Josef Hora │ bývalý starosta města Chodov

Christoph Flämig │ bývalý starosta města Bad Elster

 

Cena EUREGIA EGRENSIS za rok 2016

Udělování ceny Euregia Egrensis za rok 2016 proběhlo 12. listopadu 2016 v Chodové Plané v Beerariu (v bývalé Staré Sladovně).

Nositeli ceny jsou:

Ludwig Meier, Ministerský zmocněnec v.v.

Gottfried Zehrmann, Horská služba Johanngeorgenstadt

Pavel Voltr, Kastelán zámku v Tachově

Udělování ceny Euregia Egrensis za rok 2016 bylo spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci projektu Trvale udržitelná přeshraniční spolupráce v EUREGIU EGRENSIS.

 

Udílení ceny EUREGIA EGRENSIS 2017

(21. října 2017, hrad Falkenberg – Bavorsko)

Dne 21. října byly na hradu Falkenberg vyznamenány tyto osobnosti:

- paní Melanie Schrenk, dlouholetá vedoucí Letního tábora mládeže EUREGIO EGRENSIS, jmenovaná pracovním sdružením Bavorsko. Paní Melanie Schrenk je jedním z hlavních lídrů přeshraničního Letního tábora mládeže od samotného počátku organizování. Neustále inovuje program tábora tak, aby se žáci učili německému jazyku formou her a němčina se stala nedílnou součástí života v příhraničních oblastech.

- pan Václav Peteřík, ředitel základní školy ve Stříbře, jmenován pracovním sdružením Čechy. Pan Václav Peteřík se zaměřuje a sestavuje studijní programy žáků tak, aby se němčina v příhraničních oblastech dostala do povědomí jako jeden z nejdůležitějších cizích jazyků. Je tvůrcem mnoha studijních materiálů jak pro základní školy, tak zájmové kroužky.

 

Udílení ceny EUREGIA EGRENSIS 2018

(27. října 2018, Kulturní a vzdělávací centrum ARCHA v Schilbachu (nedaleko Klingenthalu)

Dne 27. října 2018 byly vyznamenány tři osobnosti, které se zasloužily o upevňování česko-německých vztahů, prolamování bariér, a to jak kulturních, tak jazykových. Na bavorské straně byl vyznamenán pan Albrecht Schläger – člen prezídia Sudetoněmecké rady, na české straně byl oceněn emeritní biskup plzeňský Mons. František Radkovský a na sasko/durynské straně cenu obdržel Wolfgang Sell, starosta obce Pottiga.


 

PARTNER SDRUŽENÍ

logo_vak.JPG [18.41kB]

Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis
Na Vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary • Tel.: +420 353 034 142 • E-mail: info(at)euregio-egrensis.cz
www.euregio-egrensis.cz

loga_paticka.jpg [27.75kB]

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. / Investice do vaší budoucnosti.