Cestovní ruch (2019-02-21 02:57)
[http://euregio-egrensis.org/cz/projekty/cestovni-ruch/page/cest_ruch/]

Rozvoj cestovního ruchu

Euregio Egrensis pracovní sdružení Čechy velmi intenzivně pracuje na projektech v oblasti cestovního ruchu, na základě pověření Společného prezídia Euregia Egrensis, které mají za cíl propagaci regionu.

 

Veletrhy

Na začátku roku prezentuje Euregio Egrensis své území společně s tachovským okresem a oblastí Oberpfälzer Wald z Bavorska na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně.

Na počátku měsíce února vystavuje naše sdružení ve stánku Karlovarského kraje na veletrhu Holiday World v Praze a nově také na veletrhu f.re.e v Mnichově.

Účast na všech třech veletrzích má napomoci prezentaci našeho regionu a pozvání turistů k jeho návštěvě.

Euregio Egrensis realizuje také každoročně Burzu propagačních materiálů, která je organizována na chebském náměstí u příležitosti slavnostního otevírání turistické sezony. Jedná se vlastně o regionální veletrh cestovního ruchu, kde města, informační centra ale i zástupci jednotlivých turistických cílů vystavují své propagační materiály všem návštěvníkům i obyvatelům Chebu. Na této akci jsou pravidelně také vystavovatelé ze Saska, Durynska a Bavorska. V roce 2010 proběhl již jeho 9. ročník.

 

Propagační materiály

Euregio Egrensis zahájilo konkrétní práce na mapě Euregio Mobil II financované z Dispozičního fondu Cíl 3 a z Krajského úřadu Karlovarského kraje. Proběhla již první schůzka s odborníky na cyklotrasy na české straně. V Německu převzaly koordinační práce pracovní sdružení EE Sasko/Durynsko a EE Bavorsko.  

V rámci projektu je naplánováno vytisknout 75 000 ks map v němčině a 25 000 ks map v češtině.

Mapa Euregio Mobil byla vydána poměrně velkým nákladem již před 5 lety a setkala se s velkým zájmem. Proto nyní připravujeme její aktualizaci a nové vydání.

 

Propagační materiál „Superlativy regionu“, který jsme připravovali asi 1,5 roku je nyní připraven k distribuci v českém a německém jazyce. Na české straně budou brožury distribuovány přes členské obce Euregia Egrensis, turistická a informační centra a na veletrzích cestovního ruchu.

Tato brožura si vzala za cíl informovat o mimořádných atraktivitách celého euroregionu, které splnili základní kritérium – být superlativem v rámci ČR nebo Německa, Evropy či světa.

Nakonec se sešlo více jak 100 superlativů.

V přípravné fázi bylo nutné jednat s odborníky v oblasti turismu z celého území euroregionu, tedy Bavorska, Saska, Durynska a Čech, což představovalo určité úsilí, protože bylo nutné sjednotit různé pohledy na tuto problematiku a také různé představy o výstupu projektu.  

.