Projekty Euregia Egrensis (2020-01-25 06:02)
[http://euregio-egrensis.org/cz/projekty/page/projekty/]

Možnosti realizace projektů:

V rámci přeshraniční spolupráce v EUREGIU EGRENSIS existují čtyři možnosti realizace projektů:

  1. EUREGIO EGRENSIS provádí projekty na vlastní odpovědnost a s nasazením vlastního personálu, protože není vždy možné nalézt pro přeshraniční, interkomunální projekty autonomní nositele projektu.

  2. EUREGIO EGRENSIS kooperuje s ohledem na provádění a financování projektů s partnery na komunální, regionální nebo státní úrovni a dále s privátními patnery, protože realizace projetků samotným EUREGIEM EGRENSIS není vždy na základě personálních a finančních zdrojů vždy možná.

  3. EUREGIO EGRENSIS poskytuje projektům a akcím finanční podporu bez vlastní obsahové odpovědnosti. Při takových dotacích se očekává, že nositel projektu do provedení akce EUREGIO EGRENSIS zahrne a že bude možno docílit odpovídající public relations.

  4. EUREGIO EGRENSIS podporuje projekty s obzvláště vysokou kvalitou přeshraničního faktoru prostřednictvím usnesení o podpoře. Přitom je nositel projektu sám odpovědný za obsah, finanční a organizační stránku, EUREGIO EGRENSIS potvrzuje svým usnesením tento záměr a má na zřeteli v jednotlivých případech svoji doprovodnou funkci při realizaci.